banner
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
bắt đầu

08h00

22/11/2021

kết thúc

12h00

28/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11121
Lượt đăng kí
  • 1 1,912 thí sinh tại Thành đoàn Sơn La
  • 2 1,399 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Yên
  • 3 1,008 thí sinh tại Huyện đoàn Mai Sơn
  • 4 877 thí sinh tại Huyện đoàn Sông Mã
  • 5 850 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Tây Bắc
Xem thêm
20601