My Aloha
TÌM HIỂU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
bắt đầu

07h00

12/10/2020

kết thúc

00h00

09/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

196,167 thí sinh đăng ký
 • 1
  44,627 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 2
  20,773 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh
 • 3
  15,384 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
 • 4
  12,667 thí sinh tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
 • 5
  8,006 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Tiền Giang
 • 6
  6,347 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 7
  4,163 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương
 • 8
  3,898 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 9
  3,824 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 10
  3,728 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Khánh Hoà
 • 11
  3,567 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 12
  3,359 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 13
  3,358 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
 • 14
  3,121 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Định
 • 15
  2,596 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên
 • 16
  2,476 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh
 • 17
  2,420 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh
 • 18
  2,414 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Tuyên Quang
 • 19
  2,403 thí sinh tại Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng
 • 20
  2,363 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Tháp
 • Xem thêm
541,600 thí sinh đã thi
 • 1
  122,313 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 2
  55,942 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
 • 3
  52,411 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh
 • 4
  27,800 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 5
  25,733 thí sinh tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
 • 6
  24,711 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Tiền Giang
 • 7
  23,072 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 8
  10,894 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 9
  8,754 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương
 • 10
  8,444 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 11
  8,381 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Tháp
 • 12
  7,817 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
 • 13
  7,397 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Định
 • 14
  7,316 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Khánh Hoà
 • 15
  7,269 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 16
  7,013 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Tuyên Quang
 • 17
  6,940 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh
 • 18
  6,186 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Đắc Lắk
 • 19
  5,830 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng
 • 20
  5,774 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đăng ký nhanh: