My Aloha
TÌM HIỂU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
bắt đầu

07h00

12/10/2020

kết thúc

00h00

08/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

144,617 thí sinh đăng ký
 • 1
  33,428 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 2
  16,910 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh
 • 3
  13,504 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
 • 4
  8,326 thí sinh tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
 • 5
  6,758 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Tiền Giang
 • 6
  4,455 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 7
  3,557 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương
 • 8
  3,370 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 9
  2,968 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 10
  2,333 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 11
  2,327 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Khánh Hoà
 • 12
  2,224 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Tháp
 • 13
  2,139 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh
 • 14
  2,131 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh
 • 15
  2,099 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Tuyên Quang
 • 16
  2,069 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
 • 17
  2,042 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên
 • 18
  2,007 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Định
 • 19
  1,857 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Nam
 • 20
  1,705 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng
 • Xem thêm
353,583 thí sinh đã thi
 • 1
  81,998 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 2
  40,288 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
 • 3
  36,765 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh
 • 4
  18,201 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 5
  17,658 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Tiền Giang
 • 6
  15,634 thí sinh tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
 • 7
  13,150 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 8
  7,339 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 9
  6,925 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương
 • 10
  6,655 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Tháp
 • 11
  5,489 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Tuyên Quang
 • 12
  5,009 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh
 • 13
  4,990 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 14
  4,450 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Định
 • 15
  4,436 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh
 • 16
  4,367 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
 • 17
  4,180 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng
 • 18
  4,138 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên
 • 19
  4,078 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Khánh Hoà
 • 20
  3,951 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Nam
 • Xem thêm
 • 1
  Mai Thị Hoa
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 2
  VŨ THỊ THÁI
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 3
  LÊ THỊ LAN
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 4
  MAI THỊ HẢO
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 5
  MAI THỊ LÝ
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 6
  CAO THỊ LOAN
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 7
  PHẠM THỊ HÀ
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 8
  NGUYỄN THỊ LIÊN
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 9
  MAI THỊ THẢO
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 10
  TRẦN THỊ LỆ QUYÊN
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 11
  Đào Thị Giang
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 12
  ĐẶNG THỊ TRANG
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 13
  HOÀNG THỊ MỸ DIỆU
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 14
  Hà thị huyền
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 15
  Mai thị trang
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 16
  Trần thị hường
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 17
  Nguyen thi hang
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 18
  Trịnh thị huệ
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 19
  PHẠM THỊ THẢO
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 20
  TRỊNH THỊ THU
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ năm, 08/10/2020

THỂ LỆ CUỘC THI

Đăng ký nhanh: