My Aloha
TÌM HIỂU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019
bắt đầu

07h00

12/10/2020

kết thúc

00h00

08/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

119,286 thí sinh đăng ký
 • 1
  28,987 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 2
  14,293 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh
 • 3
  11,830 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
 • 4
  6,131 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Tiền Giang
 • 5
  5,214 thí sinh tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
 • 6
  3,721 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 7
  3,094 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương
 • 8
  3,072 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 9
  2,487 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 10
  2,116 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Tháp
 • 11
  1,893 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Tuyên Quang
 • 12
  1,851 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh
 • 13
  1,787 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Nam
 • 14
  1,696 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Định
 • 15
  1,665 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh
 • 16
  1,645 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên
 • 17
  1,568 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 18
  1,481 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng
 • 19
  1,475 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Khánh Hoà
 • 20
  1,458 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
 • Xem thêm
268,562 thí sinh đã thi
 • 1
  64,771 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 2
  31,016 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
 • 3
  28,048 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh
 • 4
  14,223 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Tiền Giang
 • 5
  13,424 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 6
  9,808 thí sinh tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
 • 7
  9,441 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 8
  5,809 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương
 • 9
  5,682 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Tháp
 • 10
  5,644 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 11
  4,450 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Tuyên Quang
 • 12
  3,763 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh
 • 13
  3,631 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Định
 • 14
  3,608 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Nam
 • 15
  3,573 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh
 • 16
  3,376 thí sinh tại Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng
 • 17
  3,347 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 18
  3,163 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên
 • 19
  2,881 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
 • 20
  2,609 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh Yên Bái
 • Xem thêm
 • 1
  MAI THỊ LÀ
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 2
  Ngọc Mai
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 3
  Nguyễn Thị Hồng Thu
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 4
  MAI THỊ HẢO
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 5
  Truc Thanh
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 6
  Trần Văn Lâm
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 7
  HOÀNG THỊ LÊN
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 8
  Bảo An Vũ
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 9
  HONG HA NHI
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 10
  Nguyễn Thị Hồng Thu
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 11
  LÊ THỊ HỢP
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa
 • 12
  nguyen thi xuan thao
  CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 13
  NGUYỄN THỊ HỒNG THU
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 14
  NGUYỄN THỊ HỒNG THU
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 15
  NGUYỄN THỊ HỒNG THU
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 16
  NGUYỄN THỊ HỒNG THU
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 17
  NGUYỄN THỊ HỒNG THU
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 18
  Trần Thị Nhàn
  Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang
 • 19
  Nguyễn Thị Hồng Thu
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 20
  Nguyễn Thị Hồng Thu
  CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ năm, 08/10/2020

THỂ LỆ CUỘC THI

Đăng ký nhanh: